ഈ തണലില്‍ ഇത്തിരി നേരം...[few minutes, in this shade....]

0 comments:

Post a Comment